Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Haarboutique Suus (www.haarboutiquesuus.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Haarboutique Suus betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Haarboutique Suus.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Haarboutique Suus berusten bij Haarboutique Suus. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Haarboutique Suus is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Haarboutique Suus, info@haarboutiquesuus.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Haarboutique Suus geeft Haarboutique Suus geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Haarboutique Suus.
Haarboutique Suus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Haarboutique Suus, de onmogelijkheid de website van Haarboutique Suus te gebruiken, uit de levering van diensten door Haarboutique Suus of het gebrek aan levering van diensten door Haarboutique Suus.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Haarboutique Suus wordt regelmatig bijgewerkt. Haarboutique Suus behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Haarboutique Suus te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 november 2018.